Disclaimer

Disclaimer en Privacy Policy

De informatie die wordt aangeboden op de sites van Atami is met grote zorg samengesteld. Atami kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook, als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de sites van Atami.

Atami streeft er naar haar sites permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de sites kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.
De intellectuele eigendomsrechten van deze websites behoren toe aan Atami. Elk gebruik van de informatie op deze websites, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Atami.

Binnen de websites van Atami wordt gebruik gemaakt van cookies. Indien u niet wenst dat cookies gebruikt worden, kan u dit instellen via de ‘cookies off’-functionaliteit in uw web browser. Alle cookies die u aanvaardt blijven meestal voor een periode van vijf jaar bewaard op uw computer, tenzij u ze eerder verwijderd. Het uitschakelen van cookies kan uw gebruik van onze website en diensten beperken. Cookies worden gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden.
Voor statistische doeleinden verzamelt en bewaart Atami bepaalde informatie over bezoekers met betrekking tot het gebruik van deze website, zoals de datum en tijd van uw bezoek aan de website, het type browser, browser-taal, het Internet Protocol (IP) adres van de computer die u gebruikt, het aantal hits, de pagina’s en subpagina’s die eerder zijn bezocht en de duur van de gebruikerssessie. Deze informatie staat algemeen bekend als web-statistieken.

Via deze website kunt u mogelijk andere websites bezoeken die niet van Atami zijn. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze websites noch over het privacy policy daarvan.

Indien Atami voor specifieke doeleinden informatie van u nodig heeft, zoals bijvoorbeeld naam en adres, zal deze informatie uitsluitend worden gebruikt om uw verzoeken
te
beantwoorden dan wel in het kader van tussen u en Atami gesloten overeenkomsten. Wanneer u aangeeft dat die informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Onze bedoeling is de kwaliteit en integriteit van de persoonlijke informatie te bewaken. Aanvragen van gebruikers voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld.

Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Atami tot de verkoop en levering door Atami van producten met inbegrip van alle aanverwante diensten en op elke overeenkomst met Atami in verband daarmee zijn uitsluitend de Algemene Verkoopvoorwaarden van Atami van toepassing [hyperlink].

Atami B.V. behoudt zich het recht voor deze Disclaimer en Privacy Policy te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.

Onze bestsellers

Naturally inovating

  • Rootbastic

  • ATA PK 13-14

  • ATA NRG Flavor

  • B'cuzz Blossom Builder Liquid

  • Bi-Bloombastic

  • Bloombastic